Илона Брауърс – Възложител HSV

„С Workstead можем да растем и да се справим с пикове в производството“

 

Как се справяте като успешна компания с бързото разрастване на поръчките? За HSV от Еде, дружество известно измежду другото с висококачествени пластмасови продукти, това вече не е проблем, казва производствения мениджър Илона Брауърс. „Благодарение на Workstead работим с позитивни хора, които работят качествено и също искат да се развиват и растат. Така растем заедно.“

 

Това че HSV се справя добре в Нидерландия и в чужбина, забелязва Брауърс като производствен мениджър на отдел Технически формовани части директно в производството. „В кратък срок поръчките са се увеличили двойно. Поради това имахме нужда от повече хора, например в сглобяването на нашите продукти. Търсихме, хора, които могат да извършват различни дейности и които работят качествено.“

От няколко години Брауърс намира тези хора чрез Workstead (преди VDB Dienstverlening). „Ние работим с удоволствие с полски работници. Те са мотивирани и искат да работят техническа работа. Workstead ни осигурява такива хора. Като имаме нужда от повече работници, едно позвъняване и Workstead ги търси за нас.“

 

Добро настаняване

В процеса по набиране на персонал Workstead първо се грижи за това функцията да е ясно описана, така че да ни бъдат представени само кандидати, които отговарят на профила. „Но също и Workstead трябваше да отговаря на определен профил, преди да започнем да работим с тях“, обяснява Брауърс. „Ние сме семейна компания и ценим високо нашите служители. Всеки има стойност за нас, независимо от функцията или мястото в организацията. Ето защо за нас бе важно условие Workstead да се отнася със служителите по начин, с който ние можем да се идентифицираме. Например настаняването с всички удобства трябва да е добре уредено. Полските работници пътуват хиляди километри, за да работят за нас. Те получават добро настаняване при Workstead. Това за нас е важна причина да работим с тях.“

 

Ефективност

Благодарение на Workstead, HSV може да се справи с производствени пикове и с постоянния растеж. „За нас Workstead е партньор, който винаги мисли заедно с нас. И освен това е ефективен“, счита Брауърс. „Болнични, отпуск – тези неща не ни се налага да ги уреждаме ние. Един път на три месеца полските работници се прибират при семействата си за седмица или две. Това се нуждае разбира се от планиране. Workstead се грижи добре за това.

 

Комуникация

Комуникацията е отлична, констатира доволно Брауърс. „Винаги можем да се свържем с някой, дори и през уикенда или при спешни случаи. И колкото и да можем да комуникираме с полските работници на нидерландски, английски или немски, все пак е идеално, че Workstead има техен полски преводач. Така винаги можем да разчитаме на добра комуникация и ясни уговорки.“

 

Триъгълник

Силата на сътрудничеството с Workstead е триъгълната връзка, както я нарича Брауърс. „Ние като възложител, работникът и Workstead формираме триъгълник. Workstead следи от какво имаме нужда. Ние сме добри за работниците, но и никога не губим от поглед интереса си като възложител. Така се създава една ситуация, където всички печелят и растем заедно.“