Interview met Managing Director Operations René Hammen

Sinds het voorjaar van 2024 is René Hammen Managing Director Operations bij Workstead. Als Managing Director Operations is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse operationele activiteiten. Dit omvat het leiden van operationele teams, het stroomlijnen en optimaliseren van processen en het waarborgen van een hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten en uitzendkrachten. Daarnaast werkt hij nauw samen met andere afdelingen om strategische doelen te behalen, nieuwe initiatieven te implementeren en de groei van Workstead te ondersteunen.

 

Jouw achtergrond

Wat zijn enkele belangrijke lessen die je (tot zover) hebt geleerd tijdens je carrière?

“Dat zijn er natuurlijk ontzettend veel. De meest belangrijke is om altijd dicht bij jezelf te blijven. Het is een rol die je invult, niet een rol die je speelt. Daarnaast is het vanuit de directie belangrijk om mensen mee te nemen in je verhaal, de stip aan de horizon en de reis er naar toe. Een derde is het werken vanuit een duidelijke structuur op basis van een duidelijk proces. Het moet voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn welke rol, taken en verantwoordelijkheden je hebt binnen de functie. ”

 

Welke eigenschappen gebruik je die je geschikt maken voor de rol van Managing Director Operations?

“Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich vanuit veel ambitie en is daarnaast ook gevoelig voor de sfeer binnen de teams. Ik wil dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar samenwerkt, lol met elkaar kan maken op de werkvloer, waarbij we wel continu oog moeten hebben voor het resultaat. Het is belangrijk dat mensen eigenaarschap pakken binnen de eigen functie en daarop doorpakken.”

Over Workstead

Hoe ben je bij Workstead terecht gekomen?

“Via een oud-collega die veel werving & selectie werk doet in de uitzendbranche. Uiteindelijk heb ik twee uitgebreide gesprekken gehad met de directie die mij hebben kunnen enthousiasmeren om in te stappen om de ambities van Workstead te gaan realiseren.”

 

Hoe omschrijf je Workstead?

“Een mooi bedrijf met ontzettend veel potentie. Een bedrijf dat zich nu in snel tempo ontwikkeld en zich de komende periode verder zal blijven ontwikkelen. Het is een voorrecht om daar deel van uit te mogen maken en mee te mogen bouwen. Dat geeft veel energie!”

Toekomst internationale uitzendbranche

Welke uitdagingen zie jij voor de sector?

“In het algemeen staat de uitzendbranche onder druk. Wet- en regelgeving is complex en wordt steeds strenger, waarbij men flexwerk in het algemeen wil inperken. Strenge(re) wetgeving biedt overigens ook veel kansen. Het toelatingstelstel dat vanaf 2027 effectief van toepassing wordt, zal voor veel kleinere bureaus moeilijk haalbaar blijken. Dit biedt veel kansen en leidt tot verdere professionalisering van de branche.”

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste doelen/prioriteiten van de sector?

“De sector zal het beeld wat er is over de uitzendbranche moeten verbeteren. Alles rondom flexibele arbeid en met name arbeidsmigranten ligt onder een vergrootglas. We zullen daarom extra hard moeten werken om dat beeld om te draaien. Er gaat ook heel veel goed in de branche en dat mogen we ook best uitspreken.”

 

Welke kansen zie jij voor de groei en ontwikkeling van de sector?

“De lokale arbeidsmarkt is krap en zal krap blijven. Eén van de oplossingen hiervoor is internationale arbeidsbemiddeling. Dit gebeurt al zo’n 50/60 jaar in Nederland en zal waarschijnlijk van alle tijden blijven. Workstead speelt hier goed op in. Ik verwacht hierin veel kansen. Uit verschillende rapporten blijkt dat de Nederlandse beroepsbevolking blijft krimpen, terwijl in verschillende sectoren de vraag naar personeel juist toeneemt. Een stijgende arbeidsparticipatie door Nederlanders zal de krimp door vergrijzing niet kunnen opvangen. Daardoor neemt de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten toe.”

 

Wat moet er gebeuren om deze doelen en/of groei te realiseren?

“Koers bepalen en vast houden. Een duidelijk beleid voeren voor alle afdelingen. We mogen meer ‘geluid’ maken naar buiten toe. Met trots ons bedrijf uitdragen. Daarnaast zullen we in het algemeen onze organisatie moeten door ontwikkelen. Dit heeft onder andere betrekking op de schaalbaarheid, voorspelbaarheid en slagkracht van het bedrijf. Hier zullen we elke dag hard aan moeten werken en met stappen moeten verbeteren. Ik heb er veel vertrouwen in dat we dit met elkaar gaan realiseren!”